reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/1/2013 Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja" w Kętrzynie

z dnia 18 stycznia 2013r.

w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Nr V/2/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w części §1 poprzez dodanie pkt.3 o następującej treści: tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 64 zł

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit."d" oraz lit."i", art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 211, art. 212 art. 214,art. 215, art. 222, art. 235,art. 236,art.237 art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy. z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz .U. Nr 157 poz.1240), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.-przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157,poz.1241), Zgromadzenie Związku Gmin "Barcja" uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości 64 300,00 zł. (słownie zł: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta 00/100). w tym: dochody bieżące 64 300,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Uchwala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości 64 300,00 zł. (słownie zł: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta 00/100), w tym: wydatki bieżące 64 300,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 64,00 zł. (słownie zł: sześćdziesiąt cztery 00/100), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania przeniesień wydatków w paragrafach między rozdziałami w ramach działu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4. Uchwała budzetowa obowiązuje w roku 2013 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/1/2013
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja" w Kętrzynie
z dnia 18 stycznia 2013 r.

DOCHODY

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

PARAGRAF

TREŚĆ

BUDŻET NA ROK 2013

750

75095

0920

Pozostałe odsetki

384

0970

Wpływy z różnych dochodów rozliczenia z lat ubiegłych

16 310

2900

Wpływ z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących

47 606

RAZEM

64 300


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/1/2013
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja" w Kętrzynie
z dnia 18 stycznia 2013 r.

WYDATKI

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

PARAGRAF

TREŚĆ

BUDŻET NA ROK 2013

750

Administracja publiczna

64 300

75095

Pozostała działalność

64 300

Wydatki osobowe w tym:

4010

Wynagrodzenia osobowe

24 000

4040

Dod.wynagrodz.roczne

2 000

4110

składki na ub.społeczne

6 000

4120

Składki na fundusz pracy

600

4170

wynagrodzenia bezosobow

1 000

4440

fundusz świadczeń socjalny

1 000

Wydatki rzeczowe w tym:

4210

Materiały i wyposażenia

3 136

4260

Zakup energii, wody

2 000

4270

Zakup usług remontowych

1 000

4300

Zakup usług pozostałych

18 000

4370

Usługi telekom.i telstacjona

2 000

4400

opłaty czynszowe

2 000

4410

podróże służbowe krajowe

500

4430

rożne opłaty i składki

1 000

Razem

64 236

758

75818

4810

Rezerwy

64

ogółem

64 300

Dochodami Związku Gmin "Barcja" sa składki poszczególnych gmin zrzeszonych w Związku:

Gmina Miejska Kętrzyn

paragraf 2900

28 216 zł

Gmina Wiejska Kętrzyn

2900

8 533 zł

Gmina Wiejska Barciany

2900

6 573 zł

Gmina Wiejska Srokowo

2900

4 101 zł

Razem składki

47 606 zł

WYDATKIDz. 750 Administracja publiczna Rozdział: 75095 pozostała działalność.Wydatkami planowanymi na 2012 rok są koszty związane z:- Obsadą etatową pracowników 0,5 etatu - Kierownik Biura oraz 0,2 etatu Gł. Księgowy - zaplanowano wynagrodzenie osobowe wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne (§ 4010,4040, 4110, 4120)Kierownik biura zatr. Na 0,5 etatu -wynagrodzenie -16 880zł,Gł. Księgowy zatr. Na 02 etatu-wynagrodzenie - 9 120zł,Składki ZUS i Fundusz Pracy - 6 600 zł.----------------------------------------------------------------------------- Razem - 32 600zł Na ten cel zaplanowano 32 600 zł- Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia (§ 4170) Na ten cel zaplanowano 1 000 zł- Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) Na ten cel zaplanowano 1 000 zł- Zakup materiałów i wyposażenia: mat. biurowe, środki czystości, art. spożywcze, oraz mat. papiernicze do sprzętu drukarskiego, (§ 4210) Na ten cel zaplanowano 3 136 zł- Usługami pozostałymi: głównie obsługę telefoniczną, faxową, opłatą bankową, najem pomieszczenia, wywóz nieczystości, za wodę, energię i inne (§4260,4270, 4300,4370,4400) Na ten cel zaplanowano 26 000zł- Podróżami służbowymi krajowymi (§ 4410)Na ten cel zaplanowano 500 złDz. 758.Różne rozliczenia. Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe. -Rezerwy( § 4810) Na ten cel przeznaczono 64zł.Razem 64 300 zł

Związek Gmin "Barcja" nie posiada mienia komunalnego. Prowadzi działalność statutową opierającą się na składkach członkowskich.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "BARCJA"


Sławomir Marek Jarosik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama