reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 22 lutego 2013r.

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD-4210-10(8)/2013/384/X/RS

W dniu 20 lutego 2013 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), zwanej dalej "Kpa" dokonał zmiany X taryfy dla ciepła Wspólnego Przedsiębiorstwa "PROMEX" T. Ciarkowski, M. Czechowski Sp. J. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim zatwierdzonej decyzja z dnia 4 października 2012 r. Nr OGD-4210-39(14)/2012/384/X/DJ.

U z a s a d n i e n i e:

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ( "Prezes URE") , pismem z dnia 27 grudnia 2012 r. Nr OGD-4210-71(1)/2012/384 wezwał Przedsiębiorstwo do przedłożenia zmiany taryfy dla ciepła, która powinna obejmować korektę stawek opłat, w związku ze zmianą cen gazu ziemnego i stawek opłat za jego dystrybucję, będąca skutkiem zatwierdzenia w dniu 17 grudnia 2012 r. przez Prezesa URE zmiany taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA z siedzibą w Warszawie. Przedsiębiorstwo przedłożyło wniosek z dnia 14 stycznia 2013 r. o zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej w dniu 4 października 2012 r. decyzją Prezesa URE Nr OGD-4210-39(14)/2012/384/X/DJ, w którym uwzględniono powyższy fakt.

W dniu 16 stycznia 2013 r. na podstawie art. 61 § 1 i art. 155 Kpa, w związku z art. 47 1 i 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany X taryfy dla ciepła, w związku ze spadkiem kosztów wytwarzania ciepła, w wyniku uwzględnienia cen i stawek opłat dla gazu ziemnego zawartych w " Zmianie taryfy dla paliw gazowych PGNiG S.A. Części A Taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 5/2012" opracowanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr DTA-4212-48(9)/2012/652/V/AG.

Ponadto w związku z modernizacją infrastruktury ciepłowniczej Przedsiębiorstwo wprowadziło nową grupę taryfową oznaczonej symbolem "W 1.2.4.1" , w której odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła zlokalizowanym w Siemirowicach dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą do węzłów cieplnych stanowiących własność i eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Prezes URE uznał, iż zachodzą przesłanki określone w przepisie art. 155 Kpa oraz § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010r. Nr 194, poz. 1291) dokonał zmiany X taryfy dla ciepła, uwzględniającej spadek cen gazu ziemnego.

Ustalając stawki opłat, Przedsiębiorstwo skalkulowało je na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem ciepła uwzględniających koszty paliwa, zaplanowane dla okresu stosowania taryfy. Zatem zachodzą przesłanki do zmiany wysokości stawek opłat zawartych w części 4 pkt 4.1 zatwierdzonej taryfy.

Wyciąg z taryfy stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

Gdańsk dnia 22 lutego 2013 r.


WSPÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO "PROMEX"

T. Ciarkowski, M. Czechowski Sp. J.

83-000 Pruszcz Gdański ul. Dywizjonu 303 3

REGON: 190877879; NIP 593-10-08-242

Bank PKO S.A. nr: 25 1240 1268 1111 0010 2709 3497

Zmiana X taryfy dla ciepła

(wyciąg)

z dnia 22 lutego 2013 r.

Nr OGD-4210-10(8)/2013/384/X/RS

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom

styczeń 2013 r.

W taryfie dla ciepła ustalonej przez Wspólne Przedsiębiorstwo "PROMEX" T. Ciarkowski, M. Czechowski Spółka Jawna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD-4210-39(14)/2012/384/X/DJ z dnia 4 października 2012 r. wprowadza się zmiany:

  1. W części 4 pkt. 4.1 tabela cen i stawek opłat dla niżej wymienionych grup otrzymuje brzmienie:

4.1 Ceny i stawki opłat:

w ujęciu netto:

Grupa odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

Stawka opłaty za ciepło

zł/MW/m-c

zł/GJ

W 1.1.3

9 257,46

62,49

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W Ł A Ś C I C I E L

mgr inż Marek Czechowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama