reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX.199.2013 Rady Gminy Stare Juchy

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 6k. ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391z późn. zm ) - Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Stare Juchy od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust.1 w wysokości 12,00 zł miesięcznie .

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ( tj. z podziałem na frakcję suchą i mokrą ), w wysokości 9,00 zł miesięcznie.

4. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

5. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) o pojemności 120 l w wysokości 18,00 zł miesięcznie

b) o pojemności 240 l w wysokości 30,00 zł miesięcznie

c) o pojemności 400 l w wysokości 42,00 zł miesięcznie

d) o pojemności 660 l w wysokości 58,00 zł miesięcznie

e) o pojemności 1100 l w wysokości 92,00 zł miesięcznie

f) o pojemności KP- 5 w wysokości 415,00 zł miesięcznie

g) o pojemności KP- 7 w wysokości 615,00 zł miesięcznie

6. Ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) o pojemności 120 l w wysokości 16,00 zł miesięcznie

b) o pojemności 240 l w wysokości 28,00 zł miesięcznie

c) o pojemności 400 l w wysokości 40,00 zł miesięcznie

d) o pojemności 660 l w wysokości 56,00 zł miesięcznie

e) o pojemności 1100 l w wysokości 90,00 zł miesięcznie

f) o pojemności KP- 5 w wysokości 400,00 zł miesięcznie

g) o pojemności KP- 7 w wysokości 600,00 zł miesięcznie

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od 01 lipca 2013r.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy


Matylda Stasiłowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama