reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Świętajno

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Nr 214 poz. 1806, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz. 230, z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 roku poz. 567) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Świętajno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 15 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Świętajno.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świętajno.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XXI/162/2012 Rady Gminy Świętajno z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Rokicki


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/174/2013
Rady Gminy Świętajno
z dnia 6 lutego 2013 r.
Zalacznik1.doc

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama