reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/263/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 7 lutego 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613; zm.: Dz.U. z 2010r. Nr 96 poz. 620; M.P. Nr 55 poz.755, Nr 75 poz.950; Dz.U. Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475; z 2009r. Nr 215 poz.1674; z 2011r. Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016; M.P. Nr 95 poz. 961 i 962; Dz.U. Nr 232 poz.1378) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Z zastrzeżeniem, że opłata targowa nie może przekroczyć dziennie wysokości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych określa się w następujące wysokości stawki opłaty targowej:

1) opłata dzienna przy sprzedaży ze straganu zadaszonego średniego TYP 2 - 10,00 zł

2) opłata dzienna przy sprzedaży ze straganu zadaszonego dużego TYP 3 - 15,00 zł

3) opłata dzienna przy sprzedaży ze straganu niezadaszonego małego TYP 1 - 3,00 zł

4) opłata dzienna przy sprzedaży ze straganu niezadaszonego średniego TYP 2 - 6,00 zł

5) opłata dzienna przy sprzedaży ze straganu niezadaszonego dużego TYP 3 - 12,00 zł

6) opłata dzienna przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki itp. - 3,00 zł

7) opłata dzienna przy sprzedaży z pojazdu osobowego - 12,00 zł

8) opłata dzienna przy sprzedaży z pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton - 25,00 zł

9) opłata dzienna przy sprzedaży z pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 ton - 50,00 zł

10) opłata dzienna przy sprzedaży z placu utwardzonego z wystawieniem małego namiotu o powierzchni do 10 m2 - 15,00 zł

11) opłata dzienna przy sprzedaży z placu utwardzonego z wystawieniem dużego namiotu o powierzchni od 10 m2 - do 15 m2 - 27,00 zł

§ 2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej:

1) sprzedaż dokonywaną na imprezach charytatywnych, promujących kulturę, sport i zdrowie oraz festynach;

2) sprzedaż własnych prac artystycznych.

§ 4. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/119/07 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn (Dz.Urz. Woj. Warm-Maz. z 2008r. nr 9 poz. 256)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście Kętrzynie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kętrzynie


Halina Krystyna Piasecka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama