reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/131/13 Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 t.j.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach,

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: "4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego."

§ 2. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt. 23

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości nieposiadający własnych pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych mogą nabyć lub wydzierżawić pojemnik od podmiotu odbierającego odpady komunalne lub od innego podmiotu prowadzącego tego typu działalność; 2. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji i zielonych mogą korzystać z przydomowego kompostownika.";

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Drobne naprawy, w tym m.in.: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, na terenie nieruchomości są dozwolone, a powstające odpady winny być gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.";

4) w § 9 ust. 3 pkt. 1 i pkt. 2 otrzymują brzmienie:

niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę;";

żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;";

5) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Na nieruchomościach objętych zabudową jednorodzinną dopuszcza się utrzymywanie jedynie drobiu, królików oraz drobnych zwierząt gospodarskich na potrzeby własne gospodarstwa domowego pod warunkiem posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt, zgodnie z odrębnymi przepisami lub ogrodzonych wybiegów;".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

........................................

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Filipczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama