reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.181.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 7 marca 2013r.

stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXXI/191/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm./ stwierdzam nieważność uchwały Nr XXXI/191/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom Gminy Ruciane-Nida.

Uzasadnienie:

Rada Miejska Ruciane-Nida, w dniu 30 stycznia 2013 roku, podjęła uchwałę Nr XXXI/191/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom Gminy Ruciane-Nida.

W § 1 uchwały Rada postanowiła, że zmienia się załącznik Nr 1 do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom Gminy Ruciane-Nida ustalonego uchwałą Nr XLII/73/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 sierpnia 2009 r. i zmienionego następnie uchwałą Nr XLV/93/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku.

Tym samym, w załączniku do wymienionej w sentencji rozstrzygnięcia uchwały, Rada ustaliła wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół oraz wysokość dodatków funkcyjnych z tytułu sprawowania wychowawstwa klasy i funkcji opiekuna stażu. Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97 z 2006 r., poz. 674 ze zm./, Rada była uprawniona do uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, jednakże stosownie do art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela była zobowiązana do uzgodnienia w/w regulaminu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

W § 2 uchwały Rada wskazała, iż zmiana regulaminu została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, jednakże z dokumentów uzyskanych w trakcie postępowania wyjaśniającego przez organ nadzoru, wynika, iż uzgodnienia ze związkami zawodowymi nie miały miejsca.

Pismem z dnia 28 lutego 2013 roku Zarząd Oddziału ZNP w Piszu oraz Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty NSZZ" Solidarność" wystąpiły do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności badanej uchwały z powodu braku uzgodnień regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi. Burmistrz Miasta Ruciane-Nida również nie przedłożył pisemnego dowodu na tę okoliczność. Obligatoryjnym elementem procedury uchwalania regulaminu wynagradzania nauczycieli jest jego uzgodnienie ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Naruszenie w/w procedury poprzez brak uzgodnień ze związkami stanowi rażące naruszenie prawa i musi skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały.

Stąd też należało postanowić jak na wstępie

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

wz. WOJEWODAJan Maścianica
Wicewojewoda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama