| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/2012 Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2013 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin "Jeziorak" u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 563.835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 547.835 zł, dochody majątkowe w wysokości 16.000 zł
§ 2. Brak treści
1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 563.835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 547.835 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16.000 zł
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 r. w wysokości 16.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. Brak treści
1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 1.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 1.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:
1. Zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4 
b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2013 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku Gmin "Jeziorak" i termin zapłaty upływa w 2014 roku.
2. Dokonywania w obrębie działu przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększeniu planów i ich zmniejszaniu, z wyłączeniem zwiększania planów wynagrodzeń i pochodnych.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin "Jeziorak".
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Gmin "Jeziorak".
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"

mgr Janusz Więcek
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/10/2012
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2013 rok
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/10/2012
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2013 rok
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/10/2012
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/10/2012
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/10/2012
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.doc

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2013 r. - przychody i rozchody budżetu
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/10/2012
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.doc

Objaśnienia do budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2013 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »