reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/130/13 Rady Gminy Piecki

z dnia 22 lutego 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piecki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji zebrane w selektywny sposób;

3) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone zebrane w selektywny sposób;

4) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.

2. Zryczałtowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi wg przyjętego normatywu produkcji odpadów przez mieszkańca na miesiąc obejmuje 20,83 kg oraz odpady komunale segregowane dostarczone do punktu segregacji w nieograniczonej ilości.

§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone z częstotliwością wynikającą z pojemności pojemnika (worka) na odpady i wymaganiami sanitarnymi, zgodną z Rozdziałem 4 § 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piecki:

Rodzaj odpadu

Nieruchomości mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej

Nieruchomości mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej

Nieruchomości niezamieszkane przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

komunalne odpady zmieszane

minimum raz na 2 tygodnie

co najmniej raz w tygodniu

minimum raz na 2 tygodnie

opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu, z uwzględnieniem potrzeb

papier i tektura

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu, z uwzględnieniem potrzeb

opakowania ze szkła

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu, z uwzględnieniem potrzeb

zielone

od 1 kwietnia do 31 października 1 raz w miesiącu, od 1 listopada do 31 marca z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych

od 1 kwietnia do 31 października 1 raz w miesiącu, od 1 listopada do 31 marca z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych

od 1 kwietnia do 31 października 1 raz w miesiącu, od 1 listopada do 31 marca z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych

meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony

raz na pół roku

raz na pół roku

z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych

2. W zabudowie zagrodowej dopuszcza się pozbywanie komunalnych odpadów zmieszanych z częstotliwością 1 raz na miesiąc w przypadku, gdy ilość powstających odpadów tego rodzaju jest mniejsza aniżeli minimalna ilość przypadająca na mieszkańca określona w § 6 ust. 7 cyt. Regulaminu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Brodzik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama