| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6l ustawy
z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391
ze zm.) oraz § 5 pkt 1 Statutu Związku - Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na której powstają odpady komunalne zobowiązani są,
bez wezwania, uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie
w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami


Józef Karpiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »