| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/157/2013 Rady Gminy Janowo

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Janowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości:

1) Za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 0,11 m3 - 12,00 zł brutto.

2) Za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 0,075 m3 - 10,00 zł brutto.

3) Za odpady zgromadzone luzem - za 1 tonę 180 zł brutto (załadunek, podatek VAT, opłata składowania) plus opłata za transport.

4) Za opróżnianie zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych - 4,50 zł/m3 brutto (opróżnienie zbiornika bezodpływowego, opłata na oczyszczalni, podatek VAT) + opłata za transport.

§ 2. Odpady zebrane selektywnie (papier, szkło, plastik) będą odbierane nieodpłatnie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Janowo z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za przyjęcie odpadów na składowisko.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kujawski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »