reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/232/13 Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r.Nr 23,poz,220,Nr 62, poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,.Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U.z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, z 2011r.Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, nr 149 poz.887, nr 217 poz.1281, Dz.U. z 2012r. poz.567 i Dz. U. z 2013r. poz. 153) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiący załącznik do Uchwały Nr XX/157/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku zmienia się w ten sposób, że w § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do zakresu działania Ośrodka należy prowadzenie spraw wynikających z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Dz.U. z 2013r. poz. 182

2) ustawy z dnia 24 stycznia 1991r.o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - Dz.U.z 2012r., poz. 400

3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego - Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375

4) ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny , o ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży Dz.U z 1993r. Nr 17 poz.78z póź.zm.

5) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późn.zm.

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U.z 2006r. Nr 139 poz. 992 z póź.zm.

7) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych Dz.U.Nr 71 poz.734 z póź.zm.

8) ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U. z 2012r.poz. 1228 z póź .zm.

9) ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2013r. poz.135 z późn.zm.

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późn.zm.)

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z późn.zm.)

12) oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama