reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.256.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 11 kwietnia 2013r.

stwierdzające nieważnoć w części uchwały nr RG.0007.164.2013 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowale Oleckie na lata 2013-2018”

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność § 10 ust. 1 od słów "gdy najemca spełnia łącznie następujące warunki" do końca ustępu, oraz § 10 ust. 6 załącznika do uchwały nr RG.0007.164.2013 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowale Oleckie na lata 2013-2018".

Uzasadnienie:

Przedmiotowym aktem Rada Gminy Kowale Oleckie, na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 2
i art. 25 e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), przyjęła "Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowale Oleckie na lata 2013-2018".

W § 10 ust. 1 w/w Programu Rada wskazała, iż na wniosek najemcy o niskich dochodach, stawka czynszu może być obniżona. Jednocześnie jednak, Rada wprowadziła wymóg, iż obniżenie czynszu może mieć miejsce jedynie w przypadku, w którym najemca spełnia łącznie następujące warunki: 1) zawarł umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony, 2) nie ma zaległości w opłatach za używanie lokalu, w przypadku zadłużenia, gdy ma zaległości rozłożone na raty i dokonuje terminowej spłaty naliczonych rat, 3) zajmuje lokal o powierzchni użytkowej nie przekraczającej powierzchni normatywnej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

Powyższe postanowienia rażąco naruszają art. 7 ust. 2, ust. 7, ust. 9 i ust. 10 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.

Analiza wymienionych przepisów pozwala na stwierdzenie, iż krąg osób uprawnionych do obniżki czynszu określony został przez ustawodawcę, a jedynym kryterium takiego uprawnienia może być dochód poszczególnych najemców. W konsekwencji, rada gminy nie posiada kompetencji do wprowadzania kryteriów dodatkowych, nieprzewidzianych w ustawie.

Ponadto, w ust. 6 w/w paragrafu, Rada wskazała, że obniżki czynszu nie udziela się, gdy 1) najemca nie złożył deklaracji o dochodach lub złożył deklarację niezgodną z prawdą, 2) wynajmowania lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego 3) gdy najemca odmówił przyjęcia lokalu zamiennego o niższych kosztach utrzymania, a także 4) gdy najemca zalega z zapłatą należności za zajmowany lokal mieszkalny, chyba że zostanie z nim zawarta umowa określająca spłatę zaległości.

Tymczasem negatywne przesłanki dokonywania obniżek stawek czynszu, jak również konsekwencje złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą ustalił ustawodawca, a Rada nie miała podstawy do podejmowania uchwały w tym zakresie.

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 7 ustawy o ochronie praw lokatorów (...), właściciel może odstąpić od obniżenia czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe. Natomiast według art. 7 ust. 9 ustawy, w przypadku, w którym ubiegający się o obniżkę najemca złoży deklarację niezgodną z prawdą, obowiązany jest zwrócić właścicielowi 200 % kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu. Wnioskodawcom, którzy nie złożyli deklaracji (zgodnie z art. 7 ust. 10 ustawy) lub nie dostarczyli na żądanie właściciela zaświadczenia, o którym mowa w ust. 6, obniżki czynszu nie udziela się, a jeżeli wnioskodawca korzysta z obniżek udzielonych wcześniej, odstępuje się od stosowania obniżek po upływie terminu, w którym powinien on dostarczyć deklarację lub zaświadczenie.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego otrzymania.

wz. WOJEWODAJan Maścianica
Wicewojewoda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama