| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/195/13 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), oraz art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości będą odbierane następujące odpady:

1. komunalne odpady zmieszane - w każdej ilości;

2. papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji - w każdej ilości;

§ 2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą odbierane nieodpłatnie następujące odpady: wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady zielone i biodegradowalne, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i chemikalia, zużyte opony.

§ 3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpady zebrane w sposób selektywny.

§ 4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej, będą odbierane z częstotliwością:

1. odpady komunalne zmieszane - co najmniej dwa razy w miesiącu;

2. odpady selektywne - co najmniej raz w miesiącu

§ 5. Odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych, co najmniej dwa razy do roku, oraz na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów w momencie jej utworzenia.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr XXI/174/12 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Sawicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Atos

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »