reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.273.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 16 kwietnia 2013r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXIII/157/13 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iłowo-Osada

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ stwierdzam nieważność § 1 "ust. 5"* i § 3 uchwały Nr XXIII/157/13 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iłowo-Osada.

UZASADNIENIE:

W zakresie powyżej wskazanym niniejszym rozstrzygnięciem, Rada Gminy Iłowo-Osada , rażąco naruszyła przedmiotową uchwałą art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U z 2012 roku, poz. 391 z późn. zm./.

Zgodnie z powołany przepisem rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.

Tymczasem w zakwestionowanych przez organ nadzoru zapisach przedmiotowej uchwały, Rada wskazuje obowiązki, które powinien realizować przedsiębiorca prowadzący już działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Do takich bowiem należy zaliczyć postanowienia, które nakazują w/w przedsiębiorcy : gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu sprzętu informatycznego umożliwiającego przekazywanie do gminy informacji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa oraz prowadzenia ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (§ 1 "ust. 5"* uchwały) oraz dołączanie do wniosku o wydanie zezwolenia w w/w zakresie umowy lub pisemnego zapewnienia stwierdzającego gotowość do odbioru nieczystości ciekłych przez podmiot użytkujący stacje zlewne lub oczyszczalnie ścieków
(§ 3 uchwały).

W ocenie organu nadzoru, tego rodzaju regulacje stanowią przekroczenie zakresu ustawowego umocowania i powinny być wyeliminowane z obrotu prawnego.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego otrzymania.

wz. WOJEWODAJan Maścianica
Wicewojewoda

______________

* Postanowienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- PN.4131.273.1.2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama