reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/654/13 Rady Miasta Olsztyna

z dnia 24 kwietnia 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 53, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 z. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 2 do Uchwały XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienionej Uchwałą XXIV/428/12 z dnia 27czerwca 2012 r., Uchwałą XXVII/478/12 z dnia 26 września r. oraz Uchwałą Nr XXIX/525/12
z dnia 28 listopada 2012 r. do wykazu przystanków po nr 345 dodaje się pozycje 346,347,348 oraz 349 w brzmieniu:

Lp.

Nr prz

Nazwa przystanku

Ulica

Kierunek

346

23

Dworzec Główny

Partyzantów

prz. początkowy

347

24

Dworzec Główny

Partyzantów

prz. końcowy

348

26

Dworzec Główny

Kościuszki

prz. początkowy

349

30

Dworzec Główny

Kościuszki

prz. końcowy

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Tandyrak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama