reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/161/13 Rady Gminy Rozogi

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Rozogi uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych w wysokości 30 zł/m 3 .

§ 2. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

1) 40 zł za pojemnik o pojemności 120 l,

2) 60 zł za pojemnik o pojemności 240 l.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości:

1) 20 zł za pojemnik o pojemności 120 l,

2) 30 zł za pojemnik o pojemności 240 l.

§ 3. Górne stawki opłat określone w § 1 i § 2 są stawkami brutto (zawierają podatek od towarów i usług).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/87/08 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie górnych stawek opłat za odbiór z nieruchomości odpadów komunalnych i za opróżnianie zbiorników bezodpływowych (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 59, poz. 1184).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego,z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Teresa Samsel

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama