| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/263/13 Rady Gminy Działdowo

z dnia 15 kwietnia 2013r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 ;
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880; z 2005.r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2007.r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286; z 2008 r. Nr 154,poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753, Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34,
poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie Rada Gminy Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewo - gatunek lipa drobnolistna o obwodzie pnia wynoszącym 186 cm (mierzonym na wysokości 130 cm), rosnące w pasie drogowym po lewej stronie drogi powiatowej nr 1587N Szkotowo - Rogóż - Kozłowo - Zakrzewo - Sarnowo - Działdowo (ul. Nidzicka) w lokalizacji km 22+948 na działce nr 208, obręb Komorniki na wysokości działki nr 256, obręb Komorniki, wchodzące w skład alei pomnikowej nr 108-169/80 ustanowionej Komunikatem Wojewody Ciechanowskiego z dnia 15 grudnia 1980 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. WRN w Ciechanowie Nr 8 poz. 63 z 31 grudnia 1980 r.).

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zieliński

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Zarzeczny

PR & Account Executive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »