reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/11/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) w zw. z art. 10 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa z dniem 10 sierpnia 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca do 31 lipca 2013 r.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasto Mrągowo, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Królewieckiej 60A. podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/8/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na terenie miasta Mrągowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Cybul

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama