reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 590/2013 PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA ELBLĄG DZIAŁAJĄCEGO ZA RADĘ MIEJSKĄ

z dnia 13 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg

Na podstawie art. 6n ust. 1 oraz art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/547/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg, zwanej dalej "uchwałą", wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 uchwały dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "Deklaracje, o których mowa w § 1, 2, 3, mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy zachowaniu następujących warunków:

1) formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodne z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 do uchwały, udostępnione są w wymaganym formacie elektronicznym na stronach internetowych Urzędu Miasta Elbląga;

2) składanie deklaracji drogą elektroniczną odbywać się będzie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Elbląga;

3) deklaracje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się pełniącemu funkcje organów miasta Elbląg działającego za Prezydenta miasta Elbląg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pełniący funkcje organów miasta Elbląg działający za Radę Miejską


Marek Bojarski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama