reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/211/2013 Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 maja 2013r.

w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz ustalenia zniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908, 1544) ,Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych wynosi 20 godzin.

2. Nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze, ustala się rozmiar zniżki godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych według następujących zasad:

Lp.

Stanowisko - typ szkoły

Liczba oddziałów

Tygodniowy wymiar zniżki godzin

1.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

od 3 - 5 oddz.
od 6 i więcej oddz.

8 godz.
13 godz.

2.

Dyrektor Przedszkola

od 1 i więcej oddz.

12 godz.

3.

Dyrektor Gimnazjum

od 1 do 3 oddz.
od 4 i więcej

10 godz.
15 godz.

4.

Dyrektor Zespołu

od 1 i więcej

16 godz.

5.

Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum i zespołu

od 12 i więcej oddz.

10 godz.

6.

Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem

od 12 i więcej oddz.

6 godz.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/105/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz ustalenia zniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda


Andrzej Wiczkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama