reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/153/13 Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 19 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 j.t.), art. 6j ust. 1 pkt 1oraz art. 6k ust.1pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 j.t.), oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, Poz. 1172 j.t.)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/120/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w spawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2013 r. Poz. 370) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 12,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.";

2) § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2013 r.

........................................

Przewodniczący Rady MiejskiejZbigniew Filipczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama