reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr XXV/210/2013 Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XIII/117/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 lutego 2012r w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej na terenie gminy miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno

Na podstawie art.18.ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r poz. 594) , art.8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach (Dz.U. z 2013 poz.559), art.15 ust.5 i art.34a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r prawo przewozowe (Dz.U z 2012 poz.1173r, poz.1529 ) w związku z Porozumieniem w sprawie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno zawartym w dniu 28.12.2012r Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/117/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 lutego 2012r sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 :

1) ust.1. pkt 1) litera a) otrzymuje brzmienie: "a) na całą trasę /jedną linię, dwie linie, sieciowy/,",

2) ust.3 otrzymuje brzmienie : " 3. Bilety socjalne wydawane są emerytom i rencistom zaliczanym do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i lekkiego stopnia niepełnosprawności grupy inwalidztwa."

3) dodaje się ust.4 w brzmieniu: "4. Bilety sieciowe na okaziciela mogą być nabywane jedynie przez zakłady pracy."

2. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/117/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 lutego 2012r sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej na terenie gminy miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały niniejszej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczytno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego .

Przewodnicząca Rady


Beata Boczar


Załącznik do Uchwały Nr Nr XXV/210/2013
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

TARYFA PRZEWOZU OSÓB ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO I GMINY SZCZYTNO.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Usługi w zakresie przewozu osób środkami komunikacji miejskiej świadczone są na liniach przebiegających w granicach administracyjnych miasta Szczytno i granicach administracyjnych gminy Szczytno.

2. Do przejazdu środkami komunikacji miejskiej upoważnia bilet, którego dystrybutorem jest Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Szczytnie.

§ 2. Ceny biletów na usługi komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Szczytno:

1. Bilety jednorazowe :

a) bilet normalny - 2,40zł

b) bilet ulgowy - 1,20zł

2. Bilety miesięczne w granicach Miasta Szczytno:

a) bilet na jedną linię:

- bilet normalny - 66,00 zł

- bilet ulgowy - 33,00 zł

b) bilet trasowany na jedną linię w jedną stronę:

- bilet normalny - 36,00 zł

- bilet ulgowy - 18,00 zł

c) bilet na dwie linie:

- bilet normalny - 68,00zł

- bilet ulgowy - 34,00zł

d) bilet sieciowy na wszystkie linie:

- bilet normalny - 70,00 zł

- bilet ulgowy -35,00 zł

e) bilet okresowy ( tzw. socjalny dla emerytów i rencistów, którym przysługują bilety miesięczne):

- bilet kwartalny - 93,00 zł

f) bilet na okaziciela na wszystkie linie - 110 ,00 zł

§ 3. Ceny biletów na usługi komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Szczytno:

1. Bilety jednorazowe :

a) bilet normalny - 2,80zł

b) bilet ulgowy - 1,40zł

2. Bilety miesięczne w granicach Gminy Szczytno:

a) bilet na jedną linię:

- bilet normalny - 78,00 zł

- bilet ulgowy - 39,00 zł

b) bilet trasowany na jedną linię w jedną stronę:

- bilet normalny - 44,00 zł

- bilet ulgowy - 22,00 zł

c) bilet sieciowy na wszystkie linie:

- bilet normalny - 82,00 zł

- bilet ulgowy -41,00 zł

d) bilet okresowy ( tzw. socjalny dla emerytów i rencistów, którym przysługują bilety miesięczne):

- bilet kwartalny - 108,00 zł

e) bilet na okaziciela na wszystkie linie - 130,00 zł

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama