reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/168/2013 Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/129/2012 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania, zmienionej Uchwałą Nr XXX/151/2013 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 201 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r.Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 5, art. 6i pkt 1 i art 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 3, art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz 391)

Rada Gminy Kętrzyn uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/129/2012 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania, zmienionej Uchwałą Nr XXX/151/2013 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/129/2012 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania, § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosi 7,20 zł miesięcznie."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn.

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warminsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01.07.2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sienkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Malinowski

Mateusz Malinowski – Młodszy Prawnik w Dziale Prawa dla Biznesu w Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama