reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/232/13 Rady Gminy Biskupiec

z dnia 4 lipca 2013r.

w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm. ) i art. 6 "l" ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. ) w związku z uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XXII/164/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biskupiec (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2013r. poz. 514) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów opłaty o której mowa w § 1. na obszarze poszczególnych sołectw Gminy Biskupiec wyznacza się sołtysów tych sołectw.

§ 3. Pobraną opłatę inkasenci wpłacają na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Biskupcu w terminie 4 dni roboczych następujących po ostatnim dniu, w którym wpłata opłaty powinna nastąpić.

§ 4. Zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczenia należności przez mieszkańców bezpośrednio przelewem na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy w Biskupcu.

§ 5. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania opłaty w wysokości 4,0% od zainkasowanej kwoty. Wypłata wynagrodzenia nastąpi do dnia 10 następnego miesiąca po upływie kwartału.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czapliński


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/232/13
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 4 lipca 2013 r.

Wykaz sołectw gminy Biskupiec

1. Sołectwo Biskupiec

2. Sołectwo Bielice

3. Sołectwo Babalice z wsią Sędzice

4. Sołectwo Czachówki

5. Sołectwo Fitowo

6. Sołectwo Gaj

7. Sołectwo Krotoszyny

8. Sołectwo Lipinki

9. Sołectwo Łąkorz

10. Sołectwo Łąkorek

11. Sołectwo Mierzyn

12. Sołectwo Osetno

13. Sołectwo Ostrowite

14. Sołectwo Piotrowice

15. Sołectwo Piotrowice Małe

16. Sołectwo Podlasek

17. Sołectwo Podlasek Mały

18. Sołectwo Rywałdzik

19. Sołectwo Sumin

20. Sołectwo Szwarcenowo

21. Sołectwo Słupnica

22. Sołectwo Wielka Tymawa z wsią Osówko

23. Sołectwo Wonna

24. Sołectwo Wardęgowo

25. Sołectwo Wielka Wólka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama