reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Stawiguda

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stawiguda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r.,Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113; Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 poz. 567; z 2013 poz. 153), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131 poz. 764, Nr 171 poz. 1016z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r., Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r., Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429,ostatn Nr 291 poz. 1707; z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się co następuje:

§ 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 przez żłobki lub kluby dziecięce.

§ 2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot prowadzący żłobek opiekę nad dzieckiem w wymiarze minimalnym 8 godzin dziennie, a klub dziecięcy opiekę nad dzieckiem w wymiarze minimalnym 5 godzin dziennie.

§ 3. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Stawiguda:

1) dla podmiotów prowadzących żłobki miesięczna dotacja na każe dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Stawiguda na poziomie 400,00 zł. objęte opieką,

2) dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce miesięczna dotacja na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Stawiguda na poziomie 150,00 zł. objęte opieką.

§ 3. Podmiot prowadzący na terenie Gminy Stawiguda żłobek lub klub dziecięcy przedstawia Wójtowi Gminy Stawiguda nie później niż na trzy miesiące poprzedzające miesiąc udzielenia dotacji wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

§ 4. Tryb udzielania dotacji, sposób jej wypłaty, rozliczenia i kontrola wykorzystania zostaną ustalone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Stawiguda, a podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/119/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stawiguda.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Marian Mackiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/214/2013
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andersen w Polsce

Andersen w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, compliance, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama