| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/663/2013 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951; z 2013 r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do 10-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu którego opłata dotyczy z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 15-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu którego opłata dotyczy.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie do 15-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu którego opłata dotyczy.

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest bez wezwania, gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/546/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Janusz Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »