| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/283/13 Rady Miejskiej w Tolkmicku

z dnia 29 sierpnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Tolkmicko nie stanowiących jej własności

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r., Nr 192, poz. 1394; z 2009r Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010r Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871) oraz art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. § 2 ust.6 uchwałyRady Miejskiej Nr X/77/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Tolkmicko nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2011 r. Nr 102, poz. 1718) otrzymuje brzmienie: "Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez podmiot wymieniony w §1 ust. 2 wniosku w tej sprawie do Burmistrza Tolkmicka w terminie do 30 września roku, w którym dotacja ma być udzielona. W przypadku nie rozdzielenia wszystkich środków przeznaczonych na dotacje w danym roku, można dodatkowo składać wnioski o udzielenie dotacji do dnia 31 października . Przepis § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


inż. Maria Wodzianicka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »