| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/245/13 Rady Miasta Działdowo

z dnia 5 września 2013r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 i 645) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmianę planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zwiększenie dochodów 7.414,00 zł

- zmniejszenie dochodów 23.503,00 zł

- plan dochodów przed zmianą 61.872.725,69 zł

- plan dochodów po zmianie 61.856.636,69 zł

2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2:

- zwiększenie wydatków 677.673,00 zł

- zmniejszenie wydatków 675.863,00 zł

- plan wydatków przed zmianą 63.292.219,16 zł

- plan wydatków po zmianie 63.294.029,16 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 8.667.313,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 53.189.323,69- zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na wydatki majątkowe 13.232.580,-zł, z czego inwestycyjne 12.682.979,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz kwotę 50.061.449,16 zł na wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 1.437.392,47 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.437.392,47 zł

6. Przychody budżetu w wysokości 5.899.097,62 zł, rozchody w wysokości 4.461.705,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w roku 2013 w wysokości 9.495.823,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Odachowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/245/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik1.xlsx

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/245/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik2.xlsx

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/245/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/245/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/245/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/245/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/245/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik7.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »