reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/ 174 /2013 Rady Gminy Godkowo

z dnia 26 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2013 r. , poz.594 ze zm.) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2013 r, poz. 885 ze zm.) w związku z art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U z 2013 r poz. 182.) - uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/152/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie wprowadza się następujące zmiany: § 6 ust.1 lit.a tiret 1 otrzymuje brzmienie:"- sporządzanie, zgodnie z art.16a oceny w zakresie pomocy społecznej". § 6 ust. 1 lit a tiret 16 otrzymuje brzmienie: "- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych". § 6 ust. 1 lit b tiret 3 otrzymuje brzmienie: "- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych" W § 6 ust 1 pkt a dodaje się tiret 17,18 i 19 w brzmieniu: "-przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego - opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem. - prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych." W § 6 ust. 1 pkt c dodaje się tiret 7 w brzmieniu: - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. W § 6 ust. 1 lit a skreśla się tiret 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz w BIP.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ela Krystyna Jankowiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama