reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/139/13 Rady Gminy Lelkowo

z dnia 12 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.2 pkt.2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1])) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 182), Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/133/13 Rady Gminy Lelkowo z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdział 2 § 3 ust. 2 litera d) otrzymuje brzmienie:

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.";

2) w Rozdziale 2 § 3 ust. 2 litera g) dotychczasowy zapis w brzmieniu: "zasiłków celowych i okresowych specjalnych" zastępuje się nową treścią: "specjalnych zasiłków celowych. "

3) Rozdział 3 § 5 ust. 4. otrzymuje brzmienie:

Kierownik Ośrodka jest upoważniony przez Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Upoważnienie, o którym mowa może być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Mieczysław Stec


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama