reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 11 września 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn.zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem będącym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012r. poz. 3241, Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013r. poz.1087).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Wanda Łaszkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/236/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 11 września 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych występujących przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Ostródzkiego


Lp.

Numer i nazwa drogi powiatowej

Przystanek i jego lokalizacja

GMINA OSTRÓDA, MIASTO OSTRÓDA

1

1212 N Tynwałd - Rudzienice - Gierłoż - Turznica

Gierłoż 11+440

2

1216 N Złotowo - Pietrzwałd - Ryn

Zajączki 9+065

Pietrzwałd 11+340

Bednarka 15+897

Ryn 17+762

3

1228 N dr. Nr 1245 N - Zwierzewo - Lubajny

Zwierzewo 3+760

Lubajny 5+000

Lubajny 5+075

4

1230 N Ostróda - Lubajny - Stare Jabłonki - Mańki

ul. Olsztyńska ZKM 0+116

ul. Olsztyńska ZKM 0+175

ul. Olsztyńska ZKM 0+412

ul. Olsztyńska ZKM 0+472

ul. Olsztyńska ZKM 0+580

ul. Olsztyńska ZKM 1+108

ul. Olsztyńska ZKM 1+132

Lubajny 3+015

Lubajny 4+545

Lubajny 6+273

Stare Jabłonki 11+831

5

1232 N Wirwajdy - Smykowo - Szyldak - Olsztynek

Nastajki 2+760

4+270

Brzydowo 8+674

Kraplewo 11+399

Kraplewo 12+605

Ostrowin 20+035

Ostrowin 20+350

21+785

6

1233 N Wirwajdy - Lipowo - Zajączki - Wygoda

Wirwajdy 0+051

Turznica 1+370

Turznica 1+887

Reszki 4+380

Marynowo 6+833

Glaznoty 16+308

Wygoda 18+768

7

1235 N Smykówko - Klonowo

Naprom 2+080

4+090

Pietrzwałd 4+910

Wysoka Wieś 8+500

Klonowo 12+140

8

1237 N Ostróda - Brzydowo

Ornowo 3+252

Ornowo 4+086

5+396

9

1239 N Smykowo - Naprom

Smykowo 0+060

10

1241 N Lichtajny - Grabin

Grabinek

Grabinek 2+610

11

1243 N Ostróda - Tułodziad

ul. Czarnieckiego ZKM 0+114

ul. Czarnieckiego ZKM 0+465

ul. Czarnieckiego ZKM 0+822

ul. Czarnieckiego ZKM 0+852

ul. Czarnieckiego ZKM 1+277

ul. Czarnieckiego ZKM 1+295

Kajkowo 1+875

ul. Świetlińska ZKM 2+516

ul. Świetlińska ZKM 2+586

3+701

Cibory 4+485

Lichtajny 6+176

Lichtajny 6+316

Durąg 10+970

12

1245 N Warlity Wielkie - Ostróda

Warlity Wielkie 0+180

Międzylesie 2+630

Międzylesie 3+145

ul. Plebiscytowa ZKM 3+652

ul. Plebiscytowa ZKM 3+822

ul. Plebiscytowa ZKM 3+787

ul. Plebiscytowa ZKM 4+171

ul. Plebiscytowa ZKM 4+334

ul. Plebiscytowa ZKM 5+015

ul. Plebiscytowa ZKM 5+045

ul. Plebiscytowa ZKM 5+522

ul. Plebiscytowa ZKM 5+550

13

1249 N dr. Nr 1230 N - Idzbark - dr. kraj. Nr 7

Idzbark 1+300

Idzbark 1+710

2+582

14

1251 N Durąg - Rychnowo

Pancerzyn 1+800

15

1257 N dr. Nr 1235 N - Marwałd - Jabłonowo

Janowo 1+420

Giętlewo 2+760

16

1961 N Ostróda - Kajkowo

0+041

Kajkowo 2+883

17

1963 N dr. Nr 1232 N - Dziadyk - Ryn - Glądy

Dziadyk 2+600

18

3029 N Adama Mickiewicza

0+080

0+250

0+590

0+590

0+910

19

3053 N Szosa Elbląska

0+717

0+792

1+225

20

3032 N 11-go Listopada

0+242

0+305

0+570

0+570

0+958

1+010

21

3026 N Jana Pawła II

0+150

0+234

22

3052 N 21-go Stycznia

0+115

0+295

0+500

0+500

23

3018 3-go Maja

0+085

0+555

0+580

24

3033 N Parkowa

0+070

0+070

0+590

0+630

1+060

1+060

25

3011 N Graniczna

0+240

0+240

26

3034 N Partyzantów

0+045

27

3012 N Grunwaldzka

0+080

0+365

0+365

0+775

0+875

28

3046 N Juliusza Słowackiego

0+075

0+615

29

3005 N Bolesława Chrobrego

0+238

0+245

0+600

0+655

1+035

1+085

30

3051 N Drwęcka

0+340

0+350

0+820

0+830

GMINA DĄBRÓWNO

1

1224 N Rumienica - Lewałd Wielki - dr. nr 1255 N (Dąbrówno)

Lewałd Wielki 7+325

Lewałd Wielki 7+355

9+518

2

1253 N Rychnowo - Pacółtowo - Zybułtowo - Wierzbowo - Klęczkowo - Komorniki

Dąbrowa 23+295

3

1255 N Dąbrówno - Tuczki - Płośnica - Gródki

Dąbrówno 0+886

1+490

Wądzyń 3+672

4

1257 N dr. Nr 1235 N - Marwałd - Jabłonowo

6+618

5

1243 N Ostróda - Tułodziad

21+730

6

1259 N dr. Nr 1257 N - Samin - Leszcz - dr. woj. 542

Saminek 5+993

Leszcz 12+187

7

1261 N Frygnowo - Łodwigowo - dr. Nr 1264 N

Łogdowo 7+710

Osiekowo 10+292

Osiekowo 12+472

8

1263 N Brzeźno Mazurskie - Grzybiny - Myślęta - Turza Wielka

Brzeźno Mazurskie 1+140

Brzeźno Mazurskie 1+725

Brzeźno Mazurskie 1+770

9

1264 N Leszcz - Jankowice - Rączki - Moczysko

2+893

Gardyny 4+814

6+754

10

1267 N Wierzbica - Gutowo - Rybno

Wierzbica 0+706

Elgnowo 4+197

11

1957 N dr. woj. Nr 537 - Jagodziny - Lewałd Wielki

Jagodziny 0+980

GMINA GRUNWALD

1

1243 N Ostróda - Tułodziad

Glądy 14+454

Szczepankowo 16+815

18+095

Dylewo 19+385

2

1253 N Rychnowo - Pacółtowo - Zybułtowo - Wierzbowo - Klęczkowo - Komorniki

Góry Łubiańskie 13+769

3

1261 N Frygnowo - Łodwigowo - dr. Nr 1264 N

Grunwald 2+580

Grunwald 2+595

4

1262 N Gierzwałd - Kiersztanowo

Kiersztanowo 3+390

5

1266 N Samin - Stębark - Łodwigowo

Pole Bitwy 4+668

Stębark 5+991

Kopiec Jagiełły 7+387

Łodwigowo 8+732

6

1585 N Mielno - Rączki - (dr. Nr 1264 N)

Mielno 1+450

Tymawa 3+830

Tymawa 4+110

7

1924 N Szczepankowo - Gierzwałd - Pacółtowo

Kitnowo 1+290

Kitnowo 3+060

Pacółtowo 8+727

Pacółtowo 8+752

GMINA MIŁOMŁYN

1

1219 N Bramka - Tarda - Miłomłyn - Samborowo

Tarda 13+511

Tarda 14+101

Ziemaki 17+544

Miłomłyn 17+991

Miłomłyn 17+997

Miłomłyn 18+782

Miłomłyn 18+832

Miłomłyn 20+013

Miłomłyn 21+843

Liwa 24+203

Zalewo 27+525

28+679

Boguszewo 30+059

Boguszewo 30+240

2

1194 N dr. Nr 1307 N (Zalewo) - Miłomłyn

Bynowo 14+895

Bynowo 14+958

15+718

Miłomłyn 17+557

Miłomłyn 18+582

Miłomłyn 18+622

3

1229 N Bynowo - Zalewo

1+500

4

1188 N Kupin - Wólka Majdańska

Majdany Wielkie 13+890

Wólka Majdańska 15+290

GMINA MIŁAKOWO

1

1162 N Godkowo - Ząbrowiec - Gudniki - Miłakowo

Gudniki 9+083

Miłakowo 13+750

2

1164 N Ząbrowiec - Lesiska - Miejski Dwór (dr. nr 1162 N)

Różnowo 7+570

3

1193 N dr Nr 1162 N - Warkałki - dr. woj. 528

Warkałki 0+775

Warkałki 2+540

Warkały 4+980

4

1195 N Niebrzydowo Wielkie - Boguchwały

Naryjski Młyn 0+850

Roje 1+790

Ponary 4+280

5

1199 N Pieszkowo - Boguchwały - Zawroty

0+930

Książnik 3+195

Książnik 3+900

Boguchwały 7+350

Boguchwały 8+670

Boguchwały 9+500

Boguchwały 10+850

6

1201 N Miłakowo - Kalisty - dr. woj. nr 530 - Brzydowo - Boguchwały

Pieszkowo 1+880

Mysłaki 3+620

Bieniasze 5+400

n. ż. Niegławki 6+695

7

1401 N dr. woj. nr 593 - Raciszewo - Kalisty - Gołogóra

Raciszewo 3+010

8

1920 N dr. woj. 528 - Stolno

Stolno 1+710

9

1168 N Miłakowo - Wapnik

Polkajny 1+670

Klugajny 4+330

GMINA MORĄG

1

1180 N Morąg - dr. Nr 1199 N

Dury 2+200

2

1183 N Godkowo - Strużyna - Niebrzydowo Wielkie -dr. nr 1180 N

Strużyna 10+510

Strużyna 12+900

Niebrzydowo 14+600

Gulbity 18+270

Bogaczewo 22+950

3

1186 N Wilamowo - Słonecznik - Prośno - Ruś

Słonecznik 9+000

Wenecja 10+180

Ruś 17+800

4

1189 N Strużyna - Jurki - Maliniak

Maliniak 10+500

5

1191 N Markowo - Zbożne

Markowo 0+730

Złotna 2+340

Złotna 3+580

6

1199 N Pieszkowo - Boguchwały - Zawroty

Wilnowo 12+110

Wilnowo 13+840

Kretowiny 16+110

Żabi Róg 16+900

Żabi Róg 18+080

19+100

Zawroty 20+500

7

1211 N Sambród - Morąg

3+640

Chojnik 5+020

n.ż. Królewo 7+500

Nowy Dwór 11+930

Antoniewo 13+790

Morąg 14+855

Szymanowo 12+740

8

1213 N dr. nr 1211 N (Rolnowo) - Kiełkuty - Dobrocin - Wenecja

Dobrocinek 1+805

Wenecja 12+960

9

1215 N Morąg - Wola Kudypska

Jędrychówko 1+900

Jędrychówko 2+810

Wola Kudypska 5+210

10

1219 N Bramka - Tarda - Miłomłyn - Samborowo

Bożęcin 3+880

Bożęcin 4+510

Słonecznik 7+140

Bartężęk10+360

11

1221 N Żabi Róg - Florczaki

Żabi Róg 1+750

12

1918 N dr. nr 1213 N - Kamionka - Królewo - dr. woj. Nr 527

Kamionka 2+460

Królewo 5+360

13

1965 N Zawroty - Szeląg (dr. woj. Nr 530)

Zawroty 0+090

Ruś 2+780

14

1197 N ośrodek wypoczynkowy Kretowiny - dr. nr 1199 N (Kretowiny)

Kretowiny 0+000

Kretowiny 1+640

15

1213 N dr. nr 1211 N(Rolnowo) - Kiełkuty - Dobrocin - Wenecja

Rolnowo 0+750

GMINA ŁUKTA

1

1203 N Wilnowo - Mostkowo - Jonkowo - Gutkowo

Ględy 4+370

2

1965 N Zawroty - Szeląg (dr. woj. Nr 530)

Białka 3+720

Prośno 5+680

Szeląg 10+660

3

1221 N Żabi Róg - Florczaki

n. ż. Florczaki 2+910

GMINA MAŁDYTY

1

1179 N Drulity - Marzewo - Sambród - Małdyty

Sambród 9+330

Leśnica 10+710

Małdyty 13+500

2

1182 N Połowite - Gumniska Wielkie

Kadzie 1+260

Budyty 2+740

Budwity 4+310

3

1184 N Bajdy - Sadławki - Wielki Dwór

Wielki Dwór 2+920

4

1190 N Mazanki - Plękity - Liksajny

Plękity 7+760

Szymonowo 9+100

5

1205 N Kreki - Koszajny - Sadławki

Kreki 0+020

Koszajny 1+490

6

1207 N Budwity - Jarnołtowo - dr. woj. Nr 519 (Zalewo)

Jarnołtówko 3+245

Jarnołtowo 4+460

Jarnołtowo 5+970

7

1211 N Sambród - Morąg

Sambród 0+090

Sambród 0+580

Sarna 2+100

8

1213 N dr.nr 1211 N - Rolnowo - Kiełkuty - Dobrocin - Wenecja

Kiełkuty 4+400

9

1928 N dr. woj. Nr 526 - Połowite - Jarnołtowo - Zajezierze

Wielki Dwór 5+760

Jarnołtowo 8+175


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/236/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 11 września 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych mogą korzystać wyłącznie operatorzy oraz przewoźnicy, którzy realizują przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej albo podmioty prowadzące działalność w zakresie przewozu osób, odpowiednio do rodzaju przewozu - za zgodą właściciela lub zarządzającego.

2. Korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych musi odbywać się przy zachowaniu i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności art. 17, 18 i 18a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn.zm.).

3. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu wsiadania i wysiadania pasażerów (realizacja regularnych przewozów osób ) z zachowaniem zasady, że powinno się to odbywać w sposób nie utrudniający ruchu innym użytkownikom drogi i przystanku komunikacyjnego oraz z poszanowaniem przepisów ruchu drogowego i aktualnego rozkładu jazdy.

4. Przewoźnicy zobowiązani są do umieszczania informacji dotyczącej rozkładu jazdy na wszystkich przystankach komunikacyjnych wymienionych w rozkładzie jazdy.

5. Poszczególni przewoźnicy winni korzystać z przystanków w sposób nie kolidujący z pracą innych przewoźników zatrzymujących się na tych przystankach.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama