reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/206/13 Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 7 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1, 2 i 3 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Braniewskiego, Rada Miejska w Pieniężnieuchwala, co następuje:

§ 1. Następujące drogi na terenie Miasta i Gminy Pieniężno pozbawia się kategorii drogi gminnej: 113002N, 113004N, 113005N, 113006N, 113007N, 113009N, 113011N, 113012N, 113013N, 113014N, 113015N, 113016N, 113018N, 113019N, 113020N, 113021N, 113022N, 113023N, 113025N, 113026N, 113027N, 113032N, 113033N, 113034N, 113035N, 113036N, 113037N, 113039N, 113040N, 113042N, 113043N i 113512N.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 opisano w tabeli będącej załącznikiem nr 1 i zaznaczono na mapach stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wskazane w § 1 drogi wyłącza się z użytkowania i nadaje status dróg wewnętrznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Żyndul


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/206/13
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 27 września 2013 r.

Wykaz dróg gminnych przeznaczonych do zniesienia kategorii drogi gminnej

L.p.

NUMER DROGI

PRZEBIEG DROGI

PRZEBIEG DROGI (PO DZIAŁKACH)

UWAGI

1

113002 N

Pawły - granica gminy (Stabunity)

Obręb Pawły: 77, 676/1

2

113004 N

droga gminna nr 113007 N (Gaudyny) - Żugienie

Obręb Gaudyn: cz.86, obręb Żugienie: 153, 160, cz.159

3

113005 N

granica gminy (Wysoka Braniewska) - Wyrębiska

Obręb Wyrębiska: 182, 180, obręb Kiersiny: cz.3057/1, cz.3054/1

działki nr: 3057/1, 3054/1 własnością Nadleśnictwa Orneta

4

113006 N

granica gminy (Wysoka Braniewska) - droga gminna nr 113005 N (Wyrębiska)

Obręb Wyrębiska: 67

5

113007 N

Wyrębiska - Gaudyny - Sawity - droga wojewódzka nr 510 (Łajsy)

Obręb Wyrębiska: 65, obręb Kiersiny: cz.3061, obręb Gaudyny: 95, cz.77, cz.86, 88, obręb Sawity: 122, cz.77, 124, 56/1, 56/2, 56/3, obręb Żugienie: cz.3068/1, obręb Łajsy:70

działki nr: 3061, 3068/1 własnością Nadleśnictwa Orneta

6

113009 N

granica gminy (Podlechy) - droga powiatowa nr 1342 N (Pakosze)

Obręb Pakosze: 114

7

113011 N

granica gminy - droga powiatowa nr 1397 N (Kierpajny Wielkie)

Obręb Bornity: 87/1, 110, cz.109

8

113012 N

granica gminy - droga powiatowa nr 1399 N (Bornity)

Obręb Bornity: 59

9

113013 N

Wojnity - droga powiatowa nr 1397 N (Glebiska)

Obręb Glebiska: 113, obręb Wojnity: 3207/4, cz.103/5

działki nr: 3207/4 własnością Nadleśnictwa Orneta

10

113014 N

droga wojewódzka nr 507 (Cieszęta) - Glebiska

Obręb Glebiska: 37, obręb Cieszeta: cz.3204/1, cz.3203, 115

działki nr: 3204/1, 3203 własnością Nadleśnictwa Orneta

11

113015 N

droga powiatowa nr 1397 N (Glebiska) - granica gminy (Nowy Dwór)

Obręb Glebiska: 59, 152/1

12

113016 N

granica gminy - droga gminna nr 113007 N (Łajsy)

Obręb Łajsy: 7

13

113018 N

droga gminna nr 113017 N (Łajsy) - droga wojewódzka nr 512 (Łoźnik)

Obręb Łajsy: 136, obręb Łoźnik: 21, 24

14

113019 N

droga powiatowa nr 1352 N (Łoźnik) - Radziejewo

Obręb Łoźnik: 79/1, obręb Radziejewo: 227/5, 185

działki nr: 227/5 własnością Skarbu Państwa

15

113020 N

droga gminna nr 113017 N (Różaniec) - droga powiatowa nr 1944 N (Borowiec)

Obręb Różaniec: 186, obręb Borowiec: 62

16

113021 N

droga wojewódzka nr 507 (Cieszęta) - Borowiec

Obręb Borowiec: 65, obręb Cieszęta: 116

17

113022 N

Borowiec - granica gminy (Henrykowo)

Obręb Borowiec: 64/1

18

113023 N

droga gminna nr 113017 N (Różaniec) - Lechowo

Obręb Różaniec: 206, obręb Radziejewo: 184, 228/3, obręb Lechowo 233

działki nr: 228/3 własnością Skarbu Państwa

19

113025 N

droga powiatowa nr 1944 N (Radziejewo) - granica gminy

Obręb Radziejewo: 205

20

113026 N

granica gminy - Pluty

Obręb Pluty: cz.64

21

113027 N

droga wojewódzka nr 512 (Pełty) - droga powiatowa nr 1352 N (Kowale)

Obręb Pełty: 84, obręb Glądy-Kowale: 53

22

113032 N

granica gminy (Dobrzynka) - droga wojewódzka nr 512 ( Pluty )

Obręb Pluty: 151/8, cz.150

23

113033 N

granica gminy (Grotowo) - droga wojewódzka nr 512

Obręb Jeziorko: 18

24

113034 N

droga wojewódzka nr 512 - Jeziorko - granica gminy

Obręb Jeziorko: cz.32, 45, obręb Wopy: 516/1

25

113035 N

droga gminna nr 113034 N (Jeziorko) - droga powiatowa nr 1352 N (Lubianka)

Obręb Jeziorko: 99, obręb Lubianka: 105, 103

26

113036 N

droga gminna nr 113034 N (Jeziorko) - Wopy

Obręb Jeziorko: cz.32, obręb Wopy: 94, cz.96

27

113037 N

granica gminy ( Zięby ) - Wopy

Obręb Wopy: cz.98, obręb Jeziorko: 51, obręb Wopy: 518/4

28

113039 N

Lechowo - Niedbałki - granica gminy (Drwęca)

Obręb Lechowo: 250, obręb Niedbałki: 76, 77, obręb Jesionowo: 98

29

113040 N

droga gminna nr 113042 N (Lubianka) - Niedbałki - droga powiatowa nr 1944 N (Jesionowo)

Obręb Jesionowo: 90, obręb Niedbałki: cz.78, 75, obręb Lubianka: 703/1, 72

30

113042 N

Lubianka - granica gminna (Kłusity)

Obręb Lubianka: 73, 698/1

31

113043 N

droga powiatowa nr 1352 N (Wopy) - granica gminy (Kłusity)

Obręb Lubianka: 111, 202/3

32

113512N

droga powiatowa nr 1346N - droga wojewódzka nr 507

Obręb Cieszęta: 174/4, obręb nr 3 miasta Pieniężna: cz.198/1

*Pozostałe działki własnością Miasta i Gminy Pieniężno.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/206/13
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 27 września 2013 r.


Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/206/13
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 27 września 2013 r.


Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama