reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/166/13 Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 8 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. Dz. U. poz. 645), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz.1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013r. poz. 724) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. (M. P. z 2013 , poz. 812),Rada Miejska w Bisztynku uchwala co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 604,00zł

2)powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 680,00zł

3)powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 902,00zł

4)powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.054,00zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:


Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Ilość osi jezdnych pojazdu

tawka podatku od środków transportowych

Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

3

4

12

13

2

1.054,00zł

13

14

2

1.094,00zł

14

15

2

1.132,00zł

15

----

2

1.778,00zł

1

2

3

4

12

17

3

1.362,00zł

17

19

3

1436,00zł

19

21

3

1.512,00zł

21

23

3

1.960,00zł

23

----

3

2.164,00zł

12

25

4 i więcej

1.960,00zł

25

27

4 i więcej

2.110,00zł

27

29

4 i więcej

2.262,00zł

29

----

4 i więcej

2.904,00zł

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :

1)od 3,5 tony i poniżej 8 ton - 1.766,00zł

2)od 8 ton i poniżej 12 ton - 1.776,00zł

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa( w tonach)

Ilość osi jezdnych pojazdu

Stawka podatku od środków transportowych

Nie miej niż

Mniej niż

1

2

3

4

12

18

2

1.960,00zł

18

25

2

2.110,00zł

25

31

2

2.222,00zł

31

37

2

2.252,00zł

37

----

2

2.465,00zł

12

37

3

2.246,00zł

37

40

3

2.390,00zł

40

----

3

2.962,00zł

5. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1)od 7 ton i poniżej 9 ton - 332,00zł

2)od 9 ton i poniżej 12 ton - 364,00zł

6. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach)

Ilość osi jezdnych pojazdu

Stawka podatku od środków transportowych

Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

3

4

12

18

1

376,00zł

18

25

1

452,00zł

25

37

1

754,00zł

37

----

1

778,00zł

12

28

2

452,00zł

28

33

2

1.166,00zł

33

37

2

1.766,00zł

37

38

2

1.816,00zł

38

----

2

2.246,00zł

12

37

3

1.766,00zł

37

38

3

1.816,00zł

38

----

3

2.246,00zł

7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy:

1)do 15 miejsc - 420,00zł

2)od 16 miejsc i poniżej 30 miejsc - 784,00zł

3)od 30 miejsc do 42 miejsc - 1.816,00zł

4)powyżej 42 miejsc - 1.954,00zł

§ 2. Stawki podatkowe ustalone w §1 ust. 2, 4 i 6 uchwały nie mogą być niższe niż stawki minimalne określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do powołanego na wstępie obwieszczenia z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2014r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVII/107/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 30 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r. oraz podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Gminy i Miasta Bisztynek.

............................................................

Przewodniczący Rady MiejskiejZbigniew Filipczyk


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 386 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z d niem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama