reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/173/13 Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 8 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 6j ust. 1 pkt 1oraz art. 6k ust.1pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 391),Rada Miejska w Bisztynku uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/120/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2013 r. Poz. 370) zmienionej uchwałą Nr XVXXII/153/13 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2013 r. Poz. 2344) wprowadza się następujące zmiany dotyczące wysokości opłaty:

1)§ 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 13,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.";

2)§ 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2014 r.

............................................................

Przewodniczący Rady MiejskiejZbigniew Filipczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama