reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/322/2013 Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 594, Dz. U. z 2013, poz. 645) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613, Dz. U. z 2010 Nr 96, poz. 620, Dz. U. z 2010 Nr 225, poz. 1461,
Dz. U. z 2010 Nr 226, poz. 1475, Dz. U. z 2011 Nr 102, poz. 584, Dz. U. z 2011 Nr 112,
poz. 654, Dz. U. z 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz. U. z 2011 poz. 1016, Dz. U. z 2011 Nr 232, poz. 1378), Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2powierzchni -0,74 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni -4,56 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni -0,19 zł,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2powierzchni użytkowej -0,69 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2powierzchni użytkowej -20,95 zł, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2 lit. c,

c) o powierzchni ponad 500 m2przeznaczonych na działalność handlową detaliczną spożywczą i spożywczo-przemysłową (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością), dla których stosuje się stawkę23,03 złod 1 m2powierzchni,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej -10,75 zł,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
-4,68od 1 m2powierzchni użytkowej,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni użytkowej -7,73 zł,

3) od budowli, od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 -2%

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości pomieszczenia zajęte na świetlice wiejskie oraz budynki gospodarcze, które pozostały po przekazaniu lub sprzedaży gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę lub rentę, niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3.

Pobór podatku następuje w trybie określonym w uchwale nr VII/48/2003
Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 17 marca 2003 w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXXII/218/2012 Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Wierzchowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Gierszewska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama