reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/325/2013 Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej w roku podatkowym 2014 oraz sposobu ich poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 594, Dz. U. z 2013, poz. 645), oraz art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613Dz. U. z 2010 Nr 96, poz. 620, Dz. U. z 2010 Nr 225, poz. 1461,
Dz. U. z 2010 Nr 226,poz. 1475, Dz. U. z 2011 Nr 102, poz. 584, Dz. U. z 2011 Nr 112,
poz. 654, Dz. U. z 2011Nr 171, poz. 1016, Dz. U. z 2011 poz. 1016, Dz. U. z 2011 Nr 232, poz. 1378), Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się stawkę opłaty miejscowej pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, lub szkoleniowych na terenie miejscowości określonych uchwałą Nr XXX/228/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej w wysokości2,05 złod osoby.

§ 2.

Określa się stawkę opłaty miejscowej pobieranej od dzieci i młodzieży uczącej się niewymienionej w art. 17 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późń. zm.) oraz od emerytów i rencistów przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych, lub szkoleniowych na terenie miejscowości określonych uchwałą Nr XXX/228/2008 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej w wysokości1,02 złod osoby.

§ 3.

1. Osoby podlegające opłacie miejscowej zobowiązane są uiścić opłatę za każdy dzień pobytu:

1) osoby przebywające w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, hotelach, campingach, kwaterach prywatnych, pokojach gościnnych u osób wyznaczonych przez podmiot prowadzący dany obiekt,

2) pozostałe osoby przebywające na terenie gminy w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie.

§ 4.

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa:

2) Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne i prawne
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej dokonujące zameldowań, rejestracji osób przybywających czasowo do hotelu, domu wypoczynkowego, ośrodka wypoczynkowego, motelu, pensjonatu, pokoju
na strzeżone pole biwakowe albo innego podobnego zakładu lub miejsca
w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych.

1) Inkasenci za każdą pobraną kwotę opłaty miejscowej wydają pokwitowanie według wzoru ustalonego w przepisach o rachunkowości budżetowej.

2) Pobrane kwoty opłaty inkasent przekazuje na rachunek Urzędu Miejskiego w Węgorzewie raz w miesiącu, do dnia 5-go następnego miesiąca,

3) Za pobór opłaty miejscowej przysługuje inkasentom wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej opłaty,

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 26 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu ich poboru.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Wierzchowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama