reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/240/2013 Rady Gminy Małdyty

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r.Nr 95, poz.613 z późn. zm.) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości :

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł za 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni ,

3) pozostałych , w tym:

a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m 2 powierzchni ,

b) związanych z budynkami mieszkalnymi - 0,15 zł od 1m2 powierzchni,

c) zajętych pod drogi za wyjątkiem gruntów pod drogami publicznymi - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni,

d) przeznaczonych pod zabudowę letniskową lub rekreacyjną oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem "Bi", "Bp", lub "Bz" 0,45 zł od 1 m2

e) nie wymienionych pod lit a - d - 0,35 zł od 1m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50 zł , od 1m2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych, w tym:

a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

b) od garaży - 3,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) od budynków gospodarczych w tym chlewików i składzików na opał - 2,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) od innych budynków nie wymienionych pod literami a - c - 7,50 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli:

1) wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 0,2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

2) pozostałych 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy wymienionej w pkt. 1.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Małdyty : Nr XX/ 186/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r. poz.3308).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Rybska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Ręczkowska

Specjalista w zakresie księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama