| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/225/2013 Rady Gminy Świątki

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 594 ) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2010 r Nr 95 poz.613, Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475 z 2011 r Dz.U Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016, Nr 232 poz.1378) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. . Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Świątki

1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -od 1 m2powierzchni - 0,89 złotych,

2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,56 złotych

3) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2powierzchni

- 0,33 złote,

4) od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej - 0,74 złote,

5) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- 20,00 złotych od 1 m2powierzchni użytkowej,

6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2powierzchni użytkowej

- 10,75 złotych

7) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1m2powierzchni użytkowej - 4,68 złotych

8) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m2powierzchni użytkowej - 7,73 złotych z wyjątkiem:

a) od domków letniskowych - od 1 m2powierzchni użytkowej - 7,73 złotych,

b) od garaży - od 1 m2powierzchni - 6,00 złotych

9) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. . Traci moc Uchwała Nr XVIII/ 147/2012 Rady Gminy Świątki z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.

§ 4. . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach i obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Szewczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »