| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/321/2013 Rady Miasta Lubawa

z dnia 18 grudnia 2013r.

zmieniająca Regulamin ustalający zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania stanowiący załącznik do uchwały nr XIV/141/ 2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013.594 z późn. zm.), oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm..), Rada Miasta Lubawa uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie ustalającym zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania stanowiący załącznik do uchwały nr XIV/141/ 2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Lubawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w § 4 dodaje się ust. 11-14 w brzmieniu:

Rocznego rozliczenia dotacji organ dotujący dokonuje w terminie do dnia 20 lutego roku następującego po roku, w którym udzielana była dotacja.

12. W terminie do ostatniego dnia lutego następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy, organ dotujący przekazuje organowi prowadzącemu informację o należnej i przekazanej dotacji.

13. W przypadku, gdy przekazana kwota dotacji, wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 11, jest niższa od kwoty należnej organ dotujący w roku, w którym dokonuje rozliczenia, przekazuje, w terminie do dnia 15 marca, na rachunek bankowy dotowanej jednostki wyrównanie należnej kwoty dotacji bez naliczonych od niej odsetek.

14. W przypadku stwierdzenia konieczności zwrotu dotacji przez dotowaną jednostkę stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


dr inż. Bolesław Zawadzki

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »