| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/250/13 Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/11 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30.08.2011 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2016"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318) oraz art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2004 r. Nr 281, poz. 2783, poz. 2786; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3 poz. 13; z 2011 r. Nr 224, poz. 1342; z 2012 r. poz. 951; z 2013 r. poz. 1304) Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2016 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/70/11 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 sierpnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 ust. 2 - 4 otrzymują brzmienie: "2. stawki czynszu ustala Wójt Gminy w oparciu o uchwałę Rady Gminy Janowiec Kościelny zatwierdzającą "Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2011-2016" na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym. 3. podwyższenie stawki czynszu lub innych opłat za użytkowanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela lokalu, nie może być dokonywane częściej niż raz w roku, a podwyżka nie może być większa niż 20%, i nie może przekroczyć rocznie 3% wartości odtworzeniowej lokalu. 4. obecna stawka czynszu wynosi 2,51 zł/m2."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Zakrzewski


Załącznik do Uchwały Nr XXX/250/13
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.rtf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »