reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/279/14 Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. późn. zm.), oraz w związku z art. 4 ust 1 i art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (T.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z 2011 r. Nr 117, poz. 676, z 2011 r. Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Dąbrówno uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach przyznawania dodatków energetycznych, o których mowa w rozdziale 2. Dostarczanie paliw i energii, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r.,poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz.1238).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Zalewski


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz.984), wprowadzają nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Temu odbiorcy przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zadanie w postaci przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie, a Kierownik tej jednostki organizacyjnej, w ramach upoważnienia, wydaje w tych sprawach decyzje administracyjne. Ten stan rzeczy pozostaje także w zgodzie z aktualnym stanem prawnym, tj. z art. 7 ust. 1a ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Wobec powyższego stanu faktycznego, w trybie przepisów, o których mowa
w podstawie prawnej przedkładanego projektu uchwały, racjonalnym jest, także z punktu widzenia kompleksowej obsługi w zasadzie tego samego interesanta, aby upoważnić Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie również do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stolarz

Ekspert w dziedzinie prawa handlowego i spółdzielczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama