| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/272/2013 Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h", art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. Poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 110 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje:

§ 1.

W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/173/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 21 lutego 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 dodaje się pkt 10a o treści: "10 a. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy".

2. W § 7 dodaje się pkt 6 o treści: "6. dodatków energetycznych".

3. Po § 18 dodaje się §18a o treści: "18 a. Zadania w zakresie ustawy - Prawo energetyczne obejmują w szczególności:

a) przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych,

b) przygotowywanie wniosków o przyznanie dotacji oraz rozliczanie dotacji."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Dubicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »