reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/309/2014 Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Tapilkajmy Gminy Bartoszyce w sprawie zmiany nazwy miejscowości

Na podstawie art. 5a ust. 2 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi w miejscowości Tapilkajmy Gmina Bartoszyce w sprawie zmiany nazwy miejscowości z urzędowej Tapilkajmy na obecnie używaną Taplikajmy.

§ 2. 1. Konsultacja polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie:

Czy jesteś za zmianą nazwy miejscowości z urzędowej Tapilkajmy na obecnie używaną Taplikajmy.".

2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w ust.1 nastąpi poprzez zakreślenie jednej z odpowiedzi "jestem za", "jestem przeciw" lub "nie mam zdania" na ankietach konsultacyjnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ankiety konsultacyjne udostępnia się:

1) w sekretariacie Urzędu Gminy w Bartoszycach - Plac Zwycięstwa 2,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bartoszycach,

3) u sołtysa sołectwa Tapilkajmy,

4) na zebraniu mieszkańców sołectwa Tapilkajmy u komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji.

4. Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy miejscowości Tapilkajmy mogą składać:

1) u sołtysa sołectwa Tapilkajmy,

2) w sekretariacie Urzędu Gminy w Bartoszycach - Plac Zwycięstwa 2,

§ 3. 1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Tapilkajmy.

2. Wykaz osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach sporządza Wójt Gminy Bartoszyce.

§ 4. 1. Na podstawie niniejszej uchwały Wójt Gminy Bartoszyce zarządzi przeprowadzenie konsultacji.

2. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji zawierać będzie w szczególności: skład osobowy komisji, termin oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji, formę przeprowadzenia konsultacji, miejsce składania wypełnionych ankiet, wzór protokołu zawierającego wyniki konsultacji.

§ 5. O terminie rozpoczęcia i zakończenia przeprowadzenia konsultacji uprawnieni zostaną poinformowani poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bartoszyce - Plac Zwycięstwa 2 i w miejscowości Tapilkajmy na tablicy ogłoszeń.

§ 6. Z przeprowadzonej konsultacji Wójt Gminy złoży Radzie Gminy Bartoszyce sprawozdanie na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji.

§ 7. Wyniki konsultacji nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Bartoszycach na tablicy ogłoszeń w miejscowości Tapilkajmy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bartoszycach www.bip.warmia.mazury.pl

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wacław Kowalczyk


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/309/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Ankieta konsultacyjna w sprawie zmiany nazwy miejscowości z urzędowej Tapilkajmy na obecnie używaną Taplikajmy

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama