reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/189/14 Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bisztynek oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bisztynek na warunkach i zasadach określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bisztynek, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Filipczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXVI/189/14
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 24 stycznia 2014 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bisztynek

1. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bisztynek, uprawnieni są operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy osób, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.).

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest uzyskanie zgody Burmistrz Bisztynka.

3. Przystanki komunikacyjne mogą być udostępniane operatorom i przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający:

1) projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki i czasy odjazdów z poszczególnych przystanków,

2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną,

3) wykaz autobusów, którymi będą realizowane przewozy,

4) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji,

4. Korzystanie z przystanków jest nieodpłatne.

5. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu.

6. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:

1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych korzystających,

2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania i wysiadania osobom starszym i niepełnosprawnym,

7. Operatorzy i przewoźnicy mają prawo do korzystania z przystanków tylko i wyłącznie w ramach obowiązującego go rozkładu jazdy.

8. Nie dopuszcza się postojów na przystankach komunikacyjnych.

9. Dopuszcza się zatrzymywanie na przystanku komunikacyjnym jednocześnie kilku pojazdów, jeśli:

1) nie ograniczy to przepustowości przystanku komunikacyjnego,

2) nie spowoduje to zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu, w szczególności blokowania wjazdu do zatoki.

10. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do pisemnego powiadomienia Gminy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o którym mowa w ust.3.

11. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie, po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Gminę formy i rozmiaru tabliczki przystankowej.

12. Zabrania się rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXVI/189/14
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 24 stycznia 2014 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bisztynek.

L.p

Numer drogi/
numer działki

Lokalizacja (miejscowość)

Strona drogi (P/L)

Wyposażenie (Tak/Nie)

Peron

Słupek
ze znakiem D-15

Zatoka

Wiata

1.

DP 1420N

Lądek

L

N

T

T

N

2.

DG 32N

Pleśnik

P

N

N

T

N

3.

DG dz.nr 302/2

Troksy

L

N

T

T

N

4.

DP 1573 N

Sątopy-Samulewo

P

T

T

T

N

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama