reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 6 lutego 2014r.

o decyzji udzielającej koncesji na wytwarzanie ciepła dla EKSPLOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Zgodnie z dyspozycją art. 31 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 6 lutego 2014 r. decyzją Nr WCC/1259/23050/W/OKR/2014/WK, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 33 ust. 1, art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) udzielił przedsiębiorstwu EKSPLOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zwanemu dalej "Przedsiębiorstwem"), posiadającemu numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000325330 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6772323835, koncesji na wytwarzanie ciepła.

Uzasadnienie

Na wniosek strony z dnia 6 listopada 2013 r. bez znaku, na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 t.j.) w związku z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia przedsiębiorcy: EKSPLOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Koncesjonariusz został wezwany do przedstawienia informacji niezbędnych do wydania koncesji, co uczynił.

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz:

1)spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne,
a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności, ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności,

2)nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani nie znajduje się w likwidacji.

Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne.

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie
z art. 37 ustawy - Prawo energetyczne.

Pkt 1 "PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI" decyzji udzielającej koncesji otrzymał następujące brzmienie:

Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu ciepła w siedmiu źródłach, o łącznej mocy zainstalowanej
7,710 MW, eksploatowanych przez Koncesjonariusza i zlokalizowanych:

1)źródło nr 1 - w miejscowości Szeroki Bór Piski, województwo warmińsko-mazurskie, gmina Pisz, wyposażone w 2 kotły wodne o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej 2,200 MW, opalane miałem węglowym,

2)źródło nr 2 - w miejscowości Szeroki Bór Piski, województwo warmińsko-mazurskie, gmina Pisz, wyposażone w 1 kocioł wodny o mocy cieplnej zainstalowanej 0,050 MW, opalany miałem węglowym,

3)źródło nr 3 - w miejscowości Rząska, województwo małopolskie, gmina Zabierzów, wyposażone w 2 kotły wodne o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej 3,400 MW, opalane węglem kamiennym,

4)źródło nr 4 - w miejscowości Rząska, województwo małopolskie, gmina Zabierzów, wyposażone w 2 kotły parowe o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej 0,660 MW, opalane węglem kamiennym,

5)źródło nr 5 - w miejscowości Kłaj, województwo małopolskie, gmina Kłaj, wyposażone w 2 kotły wodne o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej 0,550 MW, opalane węglem kamiennym,

6)źródło nr 6 - w miejscowości Kłaj, województwo małopolskie, gmina Kłaj, wyposażone w 2 kotły wodne o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej 0,300 MW, opalane węglem kamiennym,

7)źródło nr 7 - w miejscowości Niedźwiedź, województwo małopolskie, gmina Słomniki, wyposażone w 2 kotły wodne o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej 0,550 MW, opalane węglem kamiennym.",

Okres ważności koncesji został ustalony do dnia 31 grudnia 2024 roku, zgodnie
z wnioskiem strony.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek Koncesjonariusza zasługuje na uwzględnienie w całości i nie jest sprzeczny z interesem społecznym - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił jak na wstępie.

Przedmiotowa decyzja została doręczona stronie.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista


Ryszard Wójcik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Radca Prawny Paulina Łukaszyk specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama