| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.15.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 22 stycznia 2014r.

stwierdzająve nieważność w części uchwały nr XLI/300/2013 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biskupiec na lata 2014-2018

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
nr 594) stwierdzam nieważność § 10 ust. 3 pkt 2 uchwały nr XLI/300/2013 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biskupiec na lata 2014-2018 .

Uzasadnienie:

Rada Miejska w Biskupcu, w uchwale, o której mowa na wstępie, powołując się na art. 21 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. 2005 r. Nr 31 , poz. 266 ze zm./, przyjęła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biskupiec na lata 2014-2018.

W § 10 ust. 3 pkt 2 uchwały, Rada ustaliła, iż obniżkę czynszu przyznaje się najemcom, którzy oprócz spełniania kryterium dochodowego, zajmują lokal, którego powierzchnia użytkowa w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza, określonej w uchwale powierzchni.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, w przypadku właścicieli lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, przewidziana została możliwość obniżenia stawek czynszu, w oparciu o postanowienia, odpowiednio uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zarządzenia wojewody lub uchwały organu wykonawczego państwowej osoby prawnej. Uprawnienie do ubiegania się o obniżenie stawki czynszu ustawodawca przyznał najemcom o niskich dochodach. Ustawodawca wskazał także, że obniżki mogą być udzielane najemcom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu określonego w uchwale odpowiedniego organu lub w zarządzeniu wojewody. Ustawodawca zdecydował również, że kwota obniżki powinna być zróżnicowana w zależności od wysokości dochodu gospodarstwa domowego najemcy.

Treść powyższego przepisu wskazuje na to, iż krąg osób uprawnionych do obniżki czynszu określony został przez ustawodawcę, a jedynym kryterium takiego uprawnienia może być dochód poszczególnych najemców. Oznacza to, iż rada gminy nie posiada kompetencji do wprowadzania kryteriów dodatkowych, nieprzewidzianych w ustawie. Tymczasem z takim właśnie kryterium dodatkowym mamy do czynienia w zakwestionowanym § 10 ust. 3 pkt 2 przedmiotowej uchwały.

Tym samym zdaniem organu nadzoru powyższe postanowienie w sposób istotny narusza art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów i zmianie Kodeksu cywilnego.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż numeracja w §10 niniejszej uchwały zawiera podwójne ustępy 2 i 3.

W związku z tym, rozstrzygnięto jak w sentencji.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »