| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/345/2014 Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 28 lutego 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/336/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 117.967.667 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 98.826.320 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 19.141.347 zł.";

2) w § 2:

a) ust. 1 - 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 120.467.667 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 94.073.561 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.394.106 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 24.302.561 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku uchwala się w wysokości 2.091.545 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwala się w wysokości 11.107.835 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.";

b) ust. 5 pkt 1-2 otrzymuje brzmienie:

"5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6 do uchwały.".

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.500.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.500.000 zł.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 8.479.780 zł, rozchody w wysokości 5.979.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.".

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie


Grzegorz Piotr Drozdowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/345/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik1.ods

załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/345/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik2.ods

załącznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/345/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik3.ods

załącznik 3

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVII/345/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik3a.ods

załącznik 3a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/345/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik4.ods

załącznik 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/345/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik5.ods

załącznik 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/345/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik6.ods

załącznik 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/345/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik7.ods

załącznik 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/345/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik8.ods

załącznik 8

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »