| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/816/2014 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 6 marca 2014r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, 2, art. 6k ust. 3 oraz art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg w wysokości:

1) 14,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

2) 8,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

3) 1,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) 8,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

2) 5,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

3) 0,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 3. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym stawki opłat, o których mowa w § 1 i 2 dotyczą liczby mieszkańców zamieszkujących samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz 2004 r. Nr 141, poz. 1492).

§ 4. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się następujące stawki opłaty za:

a) Pojemnik/worek o pojemności do 120 l - w wysokości 9,50 zł,

b) Pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 19,00 zł,

c) Pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 85,00 zł,

d) Pojemnik o pojemności 5÷10 m 3 - w wysokości 550,00 zł.

§ 5. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższe stawki opłaty za:

a) Pojemnik/worek o pojemności do 120 l - w wysokości 6,50 zł,

b) Pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 13,00 zł,

c) Pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 59,00 zł,

d) Pojemnik o pojemności 5÷10 m 3 - w wysokości 386,00 zł.

§ 6. Stawki opłat, o których mowa w § 4 i 5, są stawkami za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIV/666/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Janusz Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »