reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/328/14 Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 12 marca 2014r.

w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r, poz. 594 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj.Dz.U. z 2013 r., poz. 1381), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 465) i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa na terenie sołectw Gminy Ryn.

§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków oraz obszar, na którym uprawnieni są do inkasa:

1) Pan Piotr Suchorowiec - Sołtys Sołectwa Jeziorko - na terenie Sołectwa Jeziorko;

2) Pan Wiktor Nazarewicz - Sołtys Sołectwa Krzyżany - na terenie Sołectwa Krzyżany;

3) Pani Halina Cekała - Sołtys Sołectwa Kronowo - na terenie Sołectwa Kronowo;

4) Pani Monika Furtak - Sołtys Sołectwa Ławki - na terenie Sołectwa Ławki;

5) Pani Małgorzata Jabłońska - Sołtys Sołectwa Mioduńskie- na terenie Sołectwa Mioduńskie;

6) Pan Andrzej Stonio - Sołtys Sołectwa Monetki - na terenie Sołectwa Monetki;

7) Pan Janusz Olszewski- Sołtys Sołectwa Knis- na terenie Sołectwa Knis;

8) Pani Jadwiga Kleszczewska - Sołtys Sołectwa Orło- na terenie Sołectwa Orło;

9) Pani Regina Jędrzejczyk - Sołtys Sołectwa Prażmowo - na terenie Sołectwa Prażmowo;

10) Pani Bożena Wiśniowska - Sołtys Sołectwa Rybical - na terenie Sołectwa Rybical;

11) Pan Mirosław Tomaszewicz - Sołtys Sołectwa Stara Rudówka - na terenie Sołectwa Stara Rudówka;

12) Pan Paweł Jaszcz - Sołtys Sołectwa Skop- na terenie Sołectwa Skop;

13) Pan Cezary Wojciechowski - Sołtys Sołectwa Słabowo - na terenie Sołectwa Słabowo;

14) Pani Bożena Denko- Sołtys Sołectwa Szymonka - na terenie Sołectwa Szymonka;

15) Pan Zdzisław Orzołek - Sołtys Sołectwa Sterławki Wielkie - na terenie Sołectwa Sterławki Wielkie;

16) Pan Roman Norko- Sołtys Sołectwa Tros- na terenie Sołectwa Tros;

17) Pan Roman Szewczyk - Sołtys Sołectwa Wejdyki- na terenie Sołectwa Wejdyki.

§ 3. 1. Inkasenci, o których mowa w § 2 są uprawnieni do pobierania podatków od osób zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania.

2. Inkasenci są uprawnieni do pobierania kwot podatków bieżących i zaległych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

3. Pobrane podatki inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Gminy Ryn w terminie 1 dnia roboczego po dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

4. Uprawnienie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji, z którą było związane wyznaczenie na inkasenta.

§ 4. 1. Podstawą naliczenia wynagrodzenia za inkaso jest suma podatków zainkasowanych i przekazanych na konto Gminy Ryn zgodnie § 3 ust.3.

2. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% od kwot zebranych zgodnie z ust. 1.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 5/30/98 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie poboru zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie


Jarosław Guz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Malinowski

Mateusz Malinowski – Młodszy Prawnik w Dziale Prawa dla Biznesu w Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama